Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Et prik, der ændrede verden - Johan Olsen
Et prik, der ændrede verden - Johan Olsen

Audiolibro Et prik, der ændrede verden

Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
26,21

Johan Olsen fortæller med stort fagligt overskud, hvordan malkepiger, syge høns og en muggen blomme blev nøglen til, at vi i dag kan sla en verdensomspændende pandemi ned med et lille prik.
Et prik, der ændrede verden bogen om vacciner er Johan Olsens veloplagte bog om lægevidenskabens historie, der bl.a. byder pa den farverige fortælling om, hvordan en sløset praktikants forglemmelser førte til opfindelsen af penicillin den opfindelse, der i verdenshistorien har reddet flest menneskeliv. Vi skal ogsa høre om, hvordan raske malkepiger satte Edward Jenner pa sporet af, hvordan man kunne vaccinere imod kopper, der havde slaet millioner af mennesker ihjel pa verdensplan. Det var for øvrigt ogsa Jenner, der fandt pa ordet vaccine pa latin hedder en ko nemlig vacca (udtales vakka), sa som en hilsen til koen Blossom, der havde hjulpet ham frem til hans opdagelser, opfandt Jenner ordet vaccine.
Sidste ar blev historien om udviklingen af vacciner mere end aktuel, da vi pludselig stod over for en ny verdensomspændende pandemi, som med ét involverede hele Jordens befolkning i et kæmpemæssigt lægevidenskabeligt eksperiment.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scienziati, tecnologi e ingegneri , Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Opere generali » Storia delle scienze

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 01:25.02

Pubblicato 01/11/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788740073867

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Et prik, der ændrede verden"

Et prik, der ændrede verden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima