Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Etelän tulet sydämessäni / Huimaava rakkaus

Lucy Ryder - Robin Gianna
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
8,95

Etelän tulet sydämessäni

Meribiologi Zeke Edwards unohtaa surunsa perheensä menettämisestä vain Antarktiksen jääkylmiä vesiä tutkiessaan. Sitten odottamaton suudelma uuden työtoverin, tohtori Jordan Flynnin kanssa, alkaa murentaa muureja hänen sydämensä ympäriltä. He päättävät heittäytyä pieneen tilapäissuhteeseen mutta kun vaara iskee, he ymmärtävät, että heidän tunteensa ovat kaikkea muuta kuin tilapäisiä!

Huimaava rakkaus

Vakava onnettomuus antoi kimmokkeen Holly Buchananin elämänsuunnitelmalle: tulla maailman parhaaksi rekonstruoivaksi plastiikkakirurgiksi. Mitä suunnitelmaan ei kuulunut? Kompastua hississä suoraan seksikkään tohtori Gabriel Alexanderin jalkoihin! Gabesta suhde Hollyn kanssa tietäisi vain sydänsurua, mutta Holly on hurmaava, älykäs, kiihkeä... Miten hän voisi vastustaa Hollya?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/09/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150770308

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Etelän tulet sydämessäni / Huimaava rakkaus"

Etelän tulet sydämessäni / Huimaava rakkaus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima