Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ethan Frome

Edith Wharton
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
3,54

Edith Wharton îi demonstreaz miestria prin fineea psihologic prezent inclusiv în descrierile vii ale peisajelor invernale. Tensiunea emoional se desfoar în gesturi mici, dar semnificative, fierbe în tceri tioase, iar presentimentele se ascut în umbrele nocturne proiectate pe chipuri. Minuiozitatea care st la baza acestui microroman confer culoare i contur personajelor, învestind proza lui Wharton cu un suflu autentic i formidabil.

Un inginer ajuns temporar în Starkfield, târguor aspru i lipsit de orice perspective din America secolului XIX, devine obsedat de povestea lui Ethan Frome, localnic taciturn al crui corp poart cicatricele unui accident" misterios. Destinul lui nefericit se dezvluie treptat. Silit s-i îngrijeasc prinii bolnavi, Ethan îi întrerupe studiile i se întoarce în Starkfield, apoi se cstorete cu Zenobia, o femeie ursuz i neatrgtoare. Frome triete încarcerat într-un spaiu îngheat al mueniei, al resentimentelor ascunse i nerostite. Mattie, o orfan primit în cas ca slujnic, îl ajut s supravieuiasc emoional prin tinereea i drglenia ei. Îndrgostit, Ethan svârete un gest disperat, menit s elibereze cuplul de constrângerile unei existene austere.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245540

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ethan Frome"

Ethan Frome
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima