Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ett solklart mord!

Sofia Rutback Eriksson - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,60
11,10
-5 %
11,10

En privatdetektiv är aldrig privat. Det far Katarina verkligen känna av efter en yrkesmässig fadäs. Nu är hon dessutom beordrad samtalsstöd bara för att hon "tog i lite väl hart" vid ett ingripande. Vilken tur da att hon har Gretas bröllop att fokusera pa - att bli en bridezilla a Gretas vägnar är nagot hon sett fram emot, tills det visar sig att nagon helt annan tar över den rollen.
Att fa sig en sittplats för att varva ner i solens sken vid Luleas mest eftertraktade solbänk är bara att glömma. Den är ockuperad av samma klientel varje dag - Solveig och Sol-Paul och nagra andra som aldrig förstatt risken med att den norrbottniska solen far en att färgas till en Bullens varmkorv. När ett dödsfall sker vid denna bänk är Katarina säker pa att det är "ett solklart mord" och detektivbyran tvekar inte en sekund med att ställa samtliga PRO:are mot väggen när de söker svaren pa gatan. Men den här gangen visar det sig bli farligt för Luleas bästa och i och för sig enda detektivbyra. Faktiskt sa pass farligt att allt som de känner till sedan tidigare kan komma att bli ett minne blott.

"Ett solklart mord!" är trettonde delen i den humoristiska mysdeckarserien Katarinas eminenta detektivbyra - och efter ett ars franvaro en efterlängtad aterkomst av deckarduon Katarina och Greta. Boken är skriven av Sofia Rutbäck Eriksson i lysande samarbete med Mattias Boström. Sedan Katarina tog en paus har författaren hunnit pabörja serien om Katarinas bonuspappa, "Morden runt med Herkules Persson", där vi far höra vad som egentligen hände när Herkules blev ivägskickad av Katarina pa jorden-runt-kryssning.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189804326

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ett solklart mord!"

Ett solklart mord!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima