Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ett vet jag säkert

Oprah Winfrey
pubblicato da Bookmark Förlag

Prezzo online:
5,73

Tänkvärda krönikor författade av världens mäktigaste kvinna!

Hon är kvinnan som gick från att inte ha någon ting alls till att bli Oprah med hela världen. I Ett vet jag säkert har Oprah Winfrey samlat några av sina mest tänkvärda krönikor på ämnen som glädje, tacksamhet, möjlighet och kraft.

Boken erbjuder en sällsynt och privat insyn i en av världens mest extraordinära kvinnors hjärta och själ. Hon berättar ohämmat om sitt liv, och roliga anekdoter blandas med tragiska minnen. Samtidigt bjuder boken på råd som hjälper läsaren att locka fram det bästa inom sig själv, och att leva livet fullt ut.

Ett vet jag säkert är en stor dos livsvisdom i litet format, en outsinlig källa till inspiration och glädje.

Alla borde läsa den här boken. Prologen
Inspirerande för många. Isabella Löwengrip
Oprah skriver uppriktigt och bjuder på sig själv. BTJ

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Bookmark Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/10/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789187441646

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ett vet jag säkert"

Ett vet jag säkert
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima