Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Când talibanii au ocupat Valea Swat din Pakistan, printre foarte puinii care au îndrznit s protesteze a fost i o fat. Malala Yousafzai a refuzat s tac i a luptat pentru dreptul ei la educaie. În ziua de 9 octombrie 2012, la cincisprezece ani, Malala aproape c a pltit cu viaa aceast îndrzneal. În timp ce se afla în autobuzul care o aducea acas de la coal, a fost împucat în cap de la mic distan. Dei aproape nimeni nu mai credea c va tri, Malala s-a însntoit, iar fetia nscut într-o regiune din nordul Pakistanului a ajuns s in discursuri în slile sediului ONU din New York. La aisprezece ani, Malala este un simbol al protestelor panice i cea mai tânr persoan nominalizat vreodat la Premiul Nobel pentru Pace.

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Femminismo e storia delle donne

Editore Polirom

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789734647125

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eu sînt Malala"

Eu sînt Malala
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima