Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ev Deil Çaramba Pazar

Leyla Ruhan Okyay
pubblicato da Gün Kitapl

Prezzo online:
2,21

Çrndan çkan bir ev ve yerçekimine meydan okuyan bir dede!Toplumun farkl kesimlerinden insanlar içtenlikle anlatan Leyla Ruhan Okyay, yeni romannda srad bir aileyi konu ediyor. Yaln dilive etkili gözlem gücüyle okuru, ele avuca smaz bireylerden oluan bir ailenin evine konuk ediyor. Büyümenin unutulmaz duygularn, güzel anlarn ve sürprizlerini okurlarn kulana fsldayan roman, hem çok gerçek hem de büyülü gerçekçi karakterleriyle dikkati çekiyor. Küçük büyük her yatan okurun severek okuduu kitaplarn yazar Leyla Ruhan Okyay'dan iletiim, dayanma, baar ve sorumluluk üzerine düündüren, sevgi dolu, elenceli bir hikâye.Sinanlar'n evinde bütün iler, öretmen olan annesinin omuzundadr. Bir gün Nurten Hanm okulda bacan krnca evin düzeni çrndan çkar: Gökdelen gibi yükselen bulaklar, dört yan kuatan karncalar, kirli giysi dalar, eve gizlice alnan minik kedi ve bunlar yetmezmi gibi, yerçekimine meydan okuyan inatç dede... Ev gerçekten "çaramba pazar"na dönmü, karman çorman olmutur. Çlgn aile, anne iyilemeden her eyinüstesinden gelebilecek midir?...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Gün Kitapl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057797308

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ev Deil Çaramba Pazar"

Ev Deil Çaramba Pazar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima