Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eva Lauri & jag

Anders Timrén - Jonas Bonnier
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,53

Anna och hennes mamma står varandra mycket nära. Pappan försvann redan innan Anna föddes, och hon har egentligen ingen annan i världen. Så dör mamman i cancer, och Anna står ensam. Plötsligt ringer en okänd kvinna och påstår att hon har en ledtråd till den pappa Anna aldrig mött, och Anna ger sig ut på en jakt efter sin far, en jakt som tar henne till London, vidare till S:t Tropez och Bratislava, och vidare till Köpenhamn, rätt in i armarna på den mytomspunna, framgångsrika företagsledaren Eva Lauri.Tre historier vävs samman i denna myllrande roman - historien om Anna, om Eva Lauri, och om den berömda franska filmskådespelaren Octave Simon. Jonas Bonnier skildrar med en kombination av verve och fin psykologisk insikt tre människors liv i Europa under 1900-talets andra hälft.Eva Lauri & jag är en roman om behovet av kärlek.Om Saffranshjärtan: "en mycket medryckande historia, säkert berättad och full av roliga infall och originella idéer lite som en blandning av Krig och fred och Melrose Place"Upsala Nya Tidning"en sorts Varats olidliga lätthet - fast olidligare, lättare och roligare. Läs den!"Håkan Nesser"en roman som är rolig där andra är tråkiga, satirisk där andra är trubbiga, med en frisk lyrisk fläkt"Sydsvenska Dagbladet

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/10/2009

Lingua Svedese

EAN-13 9789143502473

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eva Lauri & jag"

Eva Lauri & jag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima