Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Evert i ny knipa

Eva Bexell
pubblicato da Bonnier Carlsen

Prezzo online:
4,23

Skolan har just börjat efter sommarlovet och Evert är på väg hem med sin kompis Hans-Olof. Det som börjar som en härlig eftermiddag - med drömmar om utflykter med bilen som Everts familj snart ska köpa - slutar i katastrof. De hittar en "död" Albin Andersson! Och när ryktet om vad som hänt sprids i stan väntar ännu en olycka. Hur ska killarna kunna ställa allt tillrätta?

Eva Bexells roliga böcker om Evert är kära klassiker som illustrerats av Eva Eriksson med härligt humoristiska bilder i svartvitt. "Evert i ny knipa" utkom första gången 1992, men historien tilldrar sig i en svunnen tid, då man fortfarande niade varandra och med lite tur kunde bjudas på bröstkarameller av handlaren på Konsum! Utkommer samtidigt med "Olycksfågeln Evert" i serien Lite mer att läsa. Perfekt för läsaren som vill ta steget från Lätt att läsa, och som gillar Eva Bexells böcker om morfar Prosten.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Carlsen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/12/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179755829

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Evert i ny knipa"

Evert i ny knipa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima