Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aa cum este definit eugenia, este foarte dificil de fcut o difereniere clar între tiin (medicin, ingineria genetic) i eugenie. i de stabilit o linie peste care ingineria genetic nu ar trebui s treac, conform unor norme morale, juridice i religioase. Atâta timp cât acceptm ajutorul geneticii în gsirea unor modaliti de combatere a cancerului, diabetului sau HIV, acceptm în mod implicit i eugenia pozitiv, conform definiiei actuale. i atâta timp cât acceptm screening-ul genetic, i intervenii asupra ftului nenscut, sau avortul, acceptm în mod implicit i eugenia negativ. În plus, la nivel de guverne, dei oficial eugenia este repudiat, ea a fost legalizat în foarte multe ri pân de curând, i înc mai este acceptat i legalizat, chiar dac în forme mai subtile, i în prezent.
În Introducere definesc termenul i modurile de clasificare. Urmeaz Istoria eugeniei pornind din perioada antic, introducerea eugeniei de Francis Galton, practica eugeniei ca politic de stat în diverse ri, i eugenia actual (eugenia liberal). Analizez apoi diverse probleme ridicate de Etica eugeniei liberale, i am dezvoltat o seciune aparte pentru Viitorul eugeniei, cu accent pe proiectul genomului uman. În final, în seciunea Concluzii expun opiniile personale cu privire la practica actual a eugeniei.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Biologia , Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Etica e filosofia morale

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060331506

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Evoluia i etica eugeniei"

Evoluia i etica eugeniei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima