Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Evren Tweetlendi

Govert Schilling - Marcus Chown
pubblicato da Domingo Yaynevi

Prezzo online:
1,51

Günümüzün en popüler -ve en elenceli- bilim yazarlarndan Marcus Chown ve Govert Schilling önce evrene dair en mühim 140 soruyu seçip, ardndan mevzunun özünü süzerek 140 karakterli tweetler halinde bu sorular cevapladlar.

ki yazar bizi evrende bir yolculua çkararak, "Gökyüzü gece neden karanlk?" veya "Yldzlar neden krpr?" gibi en basit sorulardan, "Kuasar nedir?" ya da "Büyük Patlama'dan önce ne oldu?" gibi daha zorlu sorulara dek her konuyu ele alyorlar.

Bu son derece aydnlatc kitaptaki sorularn bazlar en az yantlar kadar artc: "Teleskopla gördüümüz gökadalar bir göz yanlsamas olabilir mi?" "Satürn'ün uydusu Titan'da yüzülür mü?" "Ay neden yere dümüyor?" (Bunun hiç de saçma bir soru olmadn anlayacaksnz) ve "Dünya neden özel?"

Evren Tweetlendi özenle sktrlm bir dev bilgi kasesi. ster hepsini bir oturuta bitirin, ister cannz çektii zaman, cannz çektii kadar attrn.

nce Kapak:

Sayfa Says: 212

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 115

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Domingo Yaynevi

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Opere generali

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785879114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Evren Tweetlendi"

Evren Tweetlendi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima