Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

EXIT WEST er en eventyrlig og uforglemmelig fortælling om kærlighed, loyalitet og mod. Den frigjorte Nadia og den blide, indadvendte Saeed mødes i et land, der i stigende grad præges af konflikt. Mens de forelsker sig, eskalerer volden dag for dag, og pludselig står Saeed og Nadia over for en livsomvæltende beslutning - og en lang rejse - da gådefulde døre begynder at dukke op rundt omkring i verden. Det bliver starten på en magisk kærlighedshistorie om flugt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788702249156

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Exit West"

Exit West
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima