Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eyonea krónikái

László Cseh
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,99

A két kontinens, Eyonea és Zenföld lakói egy pusztító háborút követen már húsz éve békében élnek egymás mellett, amikor újra vészjósjó viharfelhk kezdenek gyülekezni felettük. Zenföld nagykirálya, Malyn sötét terveket forgat a fejében.
Mindeközben egy 19 éves ifjú, Oliver egy tragédia következtében rájön: varázservel rendelkezik, nem is akármilyennel. A fiút a fvárosba hívatják, és új tanítómestere oldalán olyan események közepébe csöppen, amelyekben sohasem akart részt venni. Oliver döntésein kontinensek jövje múlhat.
Azonban nem Oliver az egyetlen, aki lépéseket tesz önmaga és magasztos céljai megvalósítása érdekében. A szövevényes történet cselekményének kibontakozása során számos izgalmas szerepl sorsát követhetjük nyomon, a fbb szálak azonban Oliver, testvére, Roderick, illetve egy Zenföldrl származó fiú, Zefir körül forognak, akiket - miközben a háttérben hatalmas dolgok zajlanak - egy jobb világ ígérete hajt végzetük felé.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155758744

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Eyonea krónikái"

Eyonea krónikái
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima