Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eliza Lin a tinédzserek átlagos életét éli - már ha átlagosnak lehet nevezni azt, hogy édesanyja munkája miatt évente költöznek, így a tizenhét éves lánynak folyamatosan új iskolatársakat kell megismernie, most épp egy pekingi nemzetközi iskolában. Ám miután élete szerelmének megtalálásáról szóló esszéje hirtelen virálissá válik, Eliza arra eszmél, hogy az osztály sztárja, ráadásul kedvenc magazinja kínál gyakornoki lehetséget számára. Igazi tündérmese leszámítva azt az apróságot, hogy Eliza semmiféle szerelemre sem talált, st még valódi kapcsolata sem volt. Esszéje teljes egészében kitaláció, no de az igazi mvészet úgyis hazugság, nem?
A lebukástól retteg lány alkut köt az iskola szépfiújával, a modell és színész Caz Szunggal; segít neki megírni a felvételi esszéit, cserébe pedig az eszeveszetten jókép fiú a barátjának adja ki magát. Caz álompasinak bizonyul: feltnen üzenget neki az osztályban, megnevetteti Eliza kishúgát, és megmutatja neki Peking legjobb helyeit.
Ám Eliza jövrl sztt gondos tervei veszélybe kerülnek, amikor a kapcsolat kezd túl meggyzvé válni. Mit tegyen: kövesse az álmait azon az áron is, hogy beleszakad a szíve?

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/10/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632669236

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ez most az igazi"

Ez most az igazi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima