Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A tizenhat éves Joey Harker az imént mentette meg az Altiverzumot - azt a dimenziót, amelyben az összes lehetséges Föld megtalálható - a teljes pusztulástól. Miután sikerült elsajátítania a dimenziók közötti átjárás képességét, társaival, a Köztesvilág szabadságharcosaival küldetésre indul, hogy közös ervel fenntartsák az egymással verseng mágia és a természettudomány egyensúlyát, melyek képviseli az összes világ felett át akarják venni a hatalmat.

Amikor egy Acacia nev idegen lány Joey után lopakodik a Köztesvilág bázisára, minden a feje tetejére áll. Senki nem tudja, ki ez a különös idegen, és honnan származik, valamint azt sem, hogy honnan tud ilyen sokat a Köztesvilágról. Hseink veszélyes pillanatok elé néznek, és Joey szokás szerint nem számíthat másra, csak a saját találékonyságára - és végs esetben, de tényleg csak a legvégs esetben, talán Acaciára is.

Az Ezüst Álom csupa izgalmas dimenzióközi csata és szemkápráztató utazás a világok között, mely minden egyes fejezetben újabb és újabb fordulatot tartogat. Igazi letehetetlen kaland az idben és a térben.

Dettagli

Generi Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634192619

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ezüst Álom"

Ezüst Álom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima