Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Facebook - den nakna sanningen : Berättelsen om hur ett företag tog över världen

Cecilia Kang - Ingrediensen AB - Sheera Frenkel
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,96

En gang i tiden var Facebook synonymt med framtiden. Folk vallfärdade till Silicon Valley för att bygga en bättre värld. Men sa kom skandalerna. 2018 avslöjades att Facebooks ledning, med Mark Zuckerberg i spetsen, hade försökt dölja sanningen att plattformen blivit en central kanal för desinformation, hat, och politisk propaganda.

Denna omtalade bok är en svidande granskning av Facebooks resa fran utopiskt nätverk till global supermakt. Facebook lovar bättring efter varje skandal men fortsätter att växa till varje pris. Men hur högt blev priset, för medborgarna och för demokratin?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/09/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789100181390

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Facebook - den nakna sanningen : Berättelsen om hur ett företag tog över världen"

Facebook - den nakna sanningen : Berättelsen om hur ett företag tog över världen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima