Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Faller fritt som i en dröm

Leif G.W. Persson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,91

Det är den 15 augusti 2007 och mattet är ragat för Lars Martin Johansson, chef för rikskriminalen. Han tänker lösa Palme-mordet. I hemlighet samlar han de vassaste medarbetarna och tillsammans börjar de med fräscha ögon ga igenom det omfattande utredningsmaterialet. Christer Pettersson är inte Palme-mördaren. Det slas snabbt fast.

Ett nytt överraskande spar växer istället fram. Men gar sanningen att offentliggöra?

Faller fritt som i en dröm (2007) är den sjätte romanen om Lars Martin Johansson och den avslutande delen i trilogin som inleddes med de enorma framgangarna Mellan sommarens längtan och vinterns köld (2002) och En annan tid, ett annat liv (2003).

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/10/2009

Lingua Svedese

EAN-13 9789143502534

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Faller fritt som i en dröm"

Faller fritt som i en dröm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima