Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Jag ska summera innan jag berättar historien i detalj. En man som kan skriva dödar en dag en namnlös arab -- lite som om han hängt av honom pa en krok innan han klev ut pa scenen. Sedan förklarar han att skulden till hans handling star att söka hos en Gud som inte finns, i nagot han just förstatt i solen och i saltet fran havet som tvingat honom att kisa."

Meursault, den likgiltige mördaren i Albert Camus roman Främlingen, har fascinerat och förundrat läsare ända sedan den där soliga dagen 1942. Men fa har ägnat offret nagon tanke, han som bara omnämns som "araben". Det gör Haroun rasande. Det var hans bror som mördades, och han hade ett namn: Moussa.

Kväll ut och kväll in sitter Haroun pa en bar i Oran och lägger ut texten om sitt liv -- ett liv som slogs i spillror den där dagen. Han berättar om sin sorg, sin ensamhet och om chocken när en kvinna en dag knackade pa och underrättade honom om de meningslösa omständigheterna kring Moussas död. För Haroun blir mördaren och den kände författaren till en och samma.

Fallet Meursault är skriven i dialog med en av 1900-talets mest inflytelserika romaner, men star stark pa egna ben. Det är en ovanlig och tankeväckande roman fylld av insikter och ironier, där gränserna mellan litteratur, historia och verklighet lösts upp. Kamel Daoud är en skoningslös kritiker, saväl mot den franska kolonialismen som mot det land Algeriet blivit efter självständigheten.

KAMEL DAOUD (f. 1970) är författare, journalist och debattör, verksam i Oran i Algeriet. Trots att det inte är hans modersmal skriver han pa franska, ett sprak han sagt att han förhaller sig till "som en älskare, inte som en före detta koloniserad". Fallet Meursault gavs ut i Algeriet 2013. När den aret därpa kom ut i Frankrike uppmärksammades den stort och belönades med flertalet priser, bland annat Goncourtpriset för bästa debutroman.

Översättningen är gjord av ULLA BRUNCRONA, som tidigare översatt bland andra J.M.G. Le Clézio och Milan Kundera. "En omedelbar klassiker."
The Guardian

"En häpnadsväckande debutroman."
The New York Times

"En fantastisk bok."
Le Figaro Littéraire

"Helt enkelt lysande!"
Le Monde des Livres

"Det vittnar om Daouds subtila, djupgaende talang att hans roman fungerar bade som ett litterärt svar pa Camus och som en starkt originell historia i sin egen rätt."
The Financial Times

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bokförlaget Tranan

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789188253095

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fallet Meursault"

Fallet Meursault
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima