Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Falsk spegel : reflektioner om självbedrägeri i en modern tid

Jia Tolentino
pubblicato da Natur & Kultur

Prezzo online:
12,48

"En galet skarp och utmanande bok som kommer att få många av oss att ta en ordentlig titt i spegeln. Den fyllde mig med hopp."
Zadie Smith

Med sin bländande förmåga att skapa ordning i kaoset är Jia Tolentinos debutbok Falsk spegel den mest uppmärksammade essäsamlingen i USA på många år. När den kom ut hösten 2019 ringlade köerna långa i amerikanska städer för att få lyssna på den unga New Yorker-journalistens tankar om internet, populärkultur och politik, och snabbt översattes den till ett flertal språk.

I nio texter tittar Tolentino på fenomen där våra kollektiva idéer och fantasier kommer till uttryck: sociala medier, reality-tv, bröllopsindustrin, hjältinnor i litteraturen och mediernas bevakning av sexuellt våld. Hennes essä om den febriga mardröm vi kallar internet, där hon menar att internet har blivit skit för att det bygger på att vi hela tiden utgår och agerar utifrån jaget, har vid det här laget uppnått klassikerstatus.

Lika insiktsfullt och roligt skriver hon om religion, ecstacy, athleisure, barre, dyra sallader och den amerikanska glorifieringen av bedragare. Under ytan glöder en frustration över samhällets orättvisor.

"Jia Tolentino kan mycket väl vara vår tids Joan Didion."
Vulture

Dettagli

Generi Non definito

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/08/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789127167162

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Falsk spegel : reflektioner om självbedrägeri i en modern tid"

Falsk spegel : reflektioner om självbedrägeri i en modern tid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima