Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Két apa, négy lány, egy lakóbusz, Amerika. Braun Róbert doku-pikareszkje apák és lányaik Amerikán keresztüli utazását formálja személyes útinaplóvá, kiegészítve az út-gondolat megszületésének és az addig tartó életút történetével.

A könyv ötvözi az életrajz és a road-regény elemeit, kalandos személyes elbeszélés az els pesti McDonald's-tól a Golden Gate híd lábánál lév Bauhaus térig. Az útinapló egyszersmind személyes állásfoglalás is az amerikai politikáról, társadalomról, annak jelenérl és jövjérl, benne találkozásokkal, a horogkeresztes kamionossal Texasban és Martin Luther King harcostársával Alabamában, közös pillanatok felidézése férfiakkal a New York-i metrón vagy testes hölgyekkel a Smith Lake-nél, Alabamában.

Lendületes elbeszélés: Amerika, a végtelen út és a magas házak történetei, benne egy harminc éves barátság, mese különféle apaságokról, lányokról és az világukról, de fként szabadságról és demokráciáról, amelyet az elképzelt és a megtalált Amerika egyszerre testesít meg.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155955594

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Faltól falig Amerika"

Faltól falig Amerika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima