Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Farklausulen

Jonas Hassen Khemiri
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,34

Farklausulen er en rørende og personlig roman om familiehemmeligheder, blodets bånd og generationskløfter, om kærlighed og svigt, og den krævende øvelse det er at være en familie, trods alt.

En far vender tilbage til Sverige for at hilse på familien, som han ikke har set i lang tid. Datteren er gravid med den forkerte mand, hans neurotiske søn er selv blevet far, og nu ønsker han, at faren som er blevet farfar skal tage vare på sig selv. Den allerede indgåede farklausul skal genforhandles. Men er det muligt? Ikke uden krig.

"Stor genkendelighed og stor humor. Jeg grinte meget og med hele kroppen."
Aftonbladet, Sverige

"Farklausulen er en underholdende, tankevækkende og sproglig brillant roman fra Jonas Hassen Khemiri - en af Skandinaviens mest potente samtidsforfattere."
- VG, Norge

"Med Farklausulen har Jonas Hassan Khemiri overgået sig selv Klog og enkel, og med en storhed i gemt i detaljerne, i handlingsmønstrene som blotlægges, er Farklausulen Khemiris bedste roman - og desuden et af litteraturårets største højdepunkter."
- Expressen, Sverige

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Migrazioni, immigrazione, emigrazione

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788702263350

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Farklausulen"

Farklausulen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima