Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Farkndalkla Doum

Nancy Bardacke
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
2,64

Doum Mucizedir Tadn Çkar

 

Doum yapmak sizi ürkütüyor mu? Ürkütmesin! Çünkü doann en büyük mucizesi olan doumu keyifli bir deneyime dönütürmek mümkün.

 

Nancy Bardacke'in Farkndalkla Doum kitab, meditasyon ve yoga teknikleriyle doum sürecinde yaanaca düünülen skntlarn üstesinden gelmenin yöntemlerini gösteriyor. Doum ve ardndan gelen dönemi, kendimizle ve kendi deneyimimizle bark ve farknda geçirebilmenin pratik ve sistematik yollarn sunuyor.

 

Zaten mucize olan bir çocuk dünyaya getirmek, tüm dünyada gözde olan mindfulness (farkndalk) felsefesiyle daha da kolaylayor, acy yönetmek mümkün oluyor.

 

Farkndalk Odakl Doum ve Ebeveynlik (FODE) programnn kurucusu ve yöneticisi olan Nancy Bardacke, 1971'den beri ailelere doumlarnda yardmc olmaktadr. Nancy, California Üniversitesi Tp Fakültesi, Osher Bütünletirici Tp Merkezi'nde FODE programn yürütmenin yan sra, pek çok ülkede bebek bekleyen ebeveynlere ve salk görevlilerine farkndalk atölyeleri düzenliyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050941623

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Farkndalkla Doum"

Farkndalkla Doum
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima