Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Frana, 1916: Artistul Édouard Lefèvre pleac pe front, lsând-o acas pe tânra sa soie, Sophie. Când micul orel în care femeia s-a nscut este ocupat de germani în plin rzboi mondial, portretul lui Sophie pictat de Édouard îi atrage atenia noului Kommandant. În timp ce periculoasa obsesie a ofierului devine din ce în ce mai puternic, Sophie va risca totul - familia, reputaia, viaa - în sperana de a-i revedea soul.

Aproape un secol mai târziu, portretul lui Sophie îi este druit lui Liv Halston de tânrul ei so, cu puin înainte de moartea lui fulgertoare. O întâlnire întâmpltoare îi dezvluie femeii adevrata valoare a picturii, declanând în acelai timp o lupt încrâncenat care va pune în pericol prima iubire pe care a simit-o dup tragedia suferit, precum i speranele viitoare la fericire.

Fata pe care ai lsat-o în urm este povestea captivant a dou femei desprite de un secol, dar unite prin hotrârea lor de a lupta pentru ceea ce iubesc.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/07/2017

Lingua Rumeno

EAN-13 9786063319310

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fata pe care ai lsat-o în urm"

Fata pe care ai lsat-o în urm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima