Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Fábián Janka regényei könyvcsomag az alábbi köteteket tartalmazza. Az angyalos ház Virágszál Adél és Alíz Az angyalos ház A félrees budai utcában álló romos házat, amely a homlokzatán lév angyalszobrokról kapta a nevét, a XXI. század els éveiben életveszélyesnek nyilvánítják, és le akarják bontani, hogy szállodát, vagy lakóparkot építsenek a helyére. A közelben lakók azonban civil mozgalmat indítanak a patinás épület megmentéséért. Az elszánt csapat vezetje Zsuzsa, a gimnáziumi magyartanár, akit - bár nem ott lakik - személyes élmények fznek az angyalos házhoz. Több mint tíz éve, egyetemista korában ugyanis rendszeresen látogatta az egyik lakót, a százéves Hilda nénit, aki lediktálta neki az emlékeit. Virágszál Az 1900-as évek fordulóján kezdd fordulatos történetben két nem mindennapi n sorsa fonódik össze elválaszthatatlanul. Az els részben egy többszörös tragédiába torkolló szerelmi háromszög lezárásaként Urbán Flóra, a gazdag budai ügyvéd lánya kénytelen megszökni otthonról, és a Monarchia egy távoli szögletében világra hozni házasságon kívül fogant gyermekét, és új életet kezdeni a kicsivel. Adél és Alíz Fábián Janka legújabb nosztalgikus regényében két barátn viharos érzelmekkel és ellentmondásokkal teli kapcsolata áll a középpontban. A különböz társadalmi és családi háttérrel rendelkez lányok, a bájos, szelíd Aliz, mindenki kedvence és az éles esz, éles nyelv, ármánykodástól sem visszariadó Adél, egy bentlakásos iskolában válnak elválaszthatatlan barátnkké, és nem is sejtik, hogy a sorsuk még akkor is egymásba fonódik majd, amikor ezt már egyáltalán nem akarják.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Ulpius-ház Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632545110

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fábián Janka regényei csomag"

Fábián Janka regényei csomag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima