Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Efter at være blevet skuffet i sin første kærlighed ægter Ellen Maag den langt ældre lensgreve Urne. Sammen med ham deltager hun livligt i selskabslivet i ind- og udland, men tomheden i hendes liv nager hende.

Da grevens søn vender hjem fra et fransk institut fjernt fra livet, slutter han sig til sin stedmor med naiv hengivenhed, og Ellen forelsker sig i ham. Pint af sine forbudte og ugengældte følelser forfalder hun til et morfinmisbrug.

Denne udgave er baseret på 2. og noget ændrede oplag fra 1904.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Herman Joachim Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. Han blev født i Asserballe Præstegård på Als og blev i 1875 student fra Sorø Akademi. Bang debuterede med romanen Haabløse Slægter (1880), som vakte stor opmærksomhed og blev konfiskeret af politiet for dens krænkelse af sædeligheden. Bang blev straffet, men da var første oplag allerede udsolgt og forfatterens navn slået fast i offentligheden. Værket Fædra er hans anden roman.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711506264

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fædra"

Fædra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima