Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kate Brooks és Drew Evans története egy hamisítatlan love story. Ám amikor egy szép napon váratlanul megjelenik az életükben a titokzatos harmadik, az idillnek egy csapásra vége szakad, hseink élete pedig fenekestül felfordul... A Behálózva folytatásában ezúttal Kate mesél nekünk arról, amivel egyszer minden szerelmes szembesül: a hosszú távú kapcsolatok édesen gyötrelmes buktatóiról. Emma Chase legújabb regénye vicces és tanulságos mese az egyre mélyül szerelem mindent elsöpr erejérl.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Athenaeum Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/10/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632933764

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fejvesztve"

Fejvesztve
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima