Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Feketén fehéren

Gaál Viktor - Kiss Angéla
pubblicato da Geopen

Prezzo online:
7,99

Londonban él egy lány (Anna), és Budapesten egy fiú (Olivér). Mindenben különböznek, mint tz és víz, mégis egymásba szeretnek. Helyzetüket távolságon és ellentéteken túl ügybuzgó barátok és segítkész rokonok sora nehezíti. De hogy még ez se legyen elég, történetüket egy férfi-n szerzpáros írja meg, Olivér és Anna szemszögébl. Másképp nem lehetne visszaadni ellentmondásos kapcsolatuk alakulását, és ettl lesz az egész csiklandósan szórakoztató, romantikus és eredeti hangvétel. No meg izgalmas, hiszen az utolsó oldalon is nyitva marad: vajon Anna vagy Olivér sztorija igaz?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Geopen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155331404

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Feketén fehéren"

Feketén fehéren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima