Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Felejthetetlen csók

Sabrina Jeffires
pubblicato da General Press

Prezzo online:
6,99

Lady Minerva Sharpe tizenkilenc évesen szenvedélyes csókot kapott a jókép, ám felettébb kicsapongó életet él Giles Masterstl, amely a férfi lehetetlen viselkedésével együtt örökre az emlékezetébe vésdött Közel tíz év múltán a lány még mindig hajadon, és minden vágya, hogy életét a regényírásnak szentelhesse. Tervét azonban meghiúsítani látszik nagyanyja ultimátuma, ezért Minerva úgy dönt, megpróbál túljárni az ids asszony eszén. Rafinált tervéhez nem is találhatna Giles Mastersnél megfelelbb személyt. Miközben a két fiatal egyre több idt tölt együtt, a férfi mind jobban igyekszik elnyerni Minerva kegyeit, a lány pedig lassan ráébred, hogy Giles sem az, akinek eddig hitte. A kényszer szülte helyzet számtalan meglep fordulatot tartogat számukra Sabrina Jeffries (A lord titka, Ördögi csábító) új regénye izgalmas és kalandos színjáték, amelyben a szereplk annyira belegabalyodnak saját eladásukba, hogy a végén már nem is tudják: egymást vagy saját gyarló szívüket akarják-e megtéveszteni.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436315

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Felejthetetlen csók"

Felejthetetlen csók
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima