Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Félhomályos karcolatok

Gerg Rajczi
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
5,56

Hogyan élik meg korunk fiataljai a társadalmi elidegenedést, a közösségi média által okozott magányt? Veszélyeztetheti-e ez a romantikus szerelmet? A félhomályos karcolatok sorait olvasva egy fiatal srác bels vívódásain keresztül jutunk közelebb a 21. századi fiatalok lelkivilágának megértéséhez.
A könyv minden oldala egy-egy új érzelem, új életérzés bemutatására tesz kísérletet. Szól ugyanakkor a fiatalok vágyairól, félelmeirl, beidegzdéseirl, jó és rossz szokásairól is.
A szimbolizmus és a szürrealizmus stílusjegyeit is felvonultató, mfajteremt írások gondolat- és érzésvilága sokáig elkíséri félhomályos estéken elmereng, magába mélyed olvasóját.

Rajczi Reg 19 éves, a tanulás mellett, szabadidejében ír és zenél, a Visage Models Hungary modellje.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia » Racconti e antologie letterarie

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/11/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153302

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Félhomályos karcolatok"

Félhomályos karcolatok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima