Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Felhtlen Boldogság Minisztériuma

Arundhati Roy
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
9,51

A Felhtlen Boldogság Minisztériuma Arundhati Roy mélységesen megindító új regénye - az els azóta, hogy a szerz Booker-díjas, nemzetközi hír sikerkönyve, Az Apró Dolgok Istene közkedvelt klasszikussá lett.

Az Ódelhi falain kívüli temetben egy lakó kiterít egy kopott perzsasznyeget két sír között. Egy járdán éjfél után váratlanul felbukkan egy csecsem szemétbölcsben. A hófödte völgyben egy gyászoló apa levelet ír ötéves, halott lányának az emberekrl, akik részt vettek a temetésén. Egy második emeleti lakásban egy magányos n, akit egy kisbagoly figyel, gekkókölyköt etet döglött moszkitóval. És a Dzsannat panzióban ketten, akik egész életükben ismerték egymást, úgy ölelkeznek össze álmukban, mintha csak most találkoztak volna

A Felhtlen Boldogság Minisztériuma sokéves utazásra visz bennünket a szubkontinensen. Mélyen beszippant szereplinek életébe, akik mindannyian a biztonság, az értelmes élet és a szeretet után kutatnak. Bámulatos erej és eredetiség, több szálon futó cselekménye egyszerre szerelmi történet és provokáció - ugyanannyira leleményes, mint amennyire érzelmileg magával ragadó. Meséje suttogásból, üvöltésbl, örömkönnyekbl és néha keser nevetésbl bontakozik ki. Él és eltávozott hseit megtörte a világ, amelyben élünk - aztán meggyógyította ket a szeretet. Ezért soha nem adják meg magukat.

E humánus és érzékeny, rendkívüli regény minden oldala Arundhati Roy mesemondó tehetségének csodáját bizonyítja.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634790082

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Felhtlen Boldogság Minisztériuma"

A Felhtlen Boldogság Minisztériuma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima