Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A naprendszer legtávolabbi részén, a USM Auriga fedélzetén megtörténik az elképzelhetetlen: Ellen Ripley magához tér. A legutolsó emléke épp saját halála a Fiorina 161 börtönkolóniáján, ám most mégis életben van, ráadásul megváltozott. Ersebb és agresszívebb lett.

Nem sokkal késbb megtudja, hogy nem csak t támasztották fel: katonai tudósok rájöttek hogyan lehet kitenyészteni az idegenként ismert földön kívüli létformát, amellyel immár is valamiféle empatikus kapcsolatban áll. Az a tervük, hogy elvigyék ket a Földre

A Feltámad a Halál ékes bizonyítéka annak, hogy az Alien-univerzum népszersége még a kilencvenes évek végén, közel húsz évvel az els rész után is töretlen maradt. A nagy siker mozifilm regényadaptációját a Star Wars és Star Trek irodalomban is gyakran megforduló A. C. Crispin írta, az olvasó az eredeti regény újrafordított, napjaink nyelvezetéhez és az azóta hatalmas méretre ntt Alien-univerzumhoz pontosabban illeszked kiadását tartja a kezében.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Horror e gotica » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance » Fantascienza

Editore Agave Edizioni

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634190295

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Feltámad a Halál"

Feltámad a Halál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima