Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ferenc József és Sisi

Jean des Cars
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
11,52

A világtörténelem egyik leghíresebb házaspárjának életét bemutató, gazdagon illusztrált könyv minden korábbinál részletesebben tárja elénk Ferenc József és Sisi szerelmének tragédiákkal és sorsfordító eseményekkel tarkított történetét. Az alapos kutatómunkára alapozott m szerzje, Jean des Cars jóvoltából megismerhetjük az uralkodópár nyilvános - politikai, diplomáciai és reprezentációs - tevékenységének mozgatórugóit, de emellett bepillantást nyerünk a koronás fk magánéletébe is, és láthatjuk, hogy az bizonyos esetekben miképpen hatott a világpolitikára.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634794158

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ferenc József és Sisi"

Ferenc József és Sisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima