Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Férfikor hajnalán

Huszti Péter
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
9,51

A Férfikor hajnalán Huszti Péter önéletrajzi trilógiájának második kötete. Míg a 2015-ben megjelent Srác a kakasüln a gyermek- és ifjúkor, illetve a Színmvészeti Fiskolán eltöltött évek krónikája, a folytatásban a színházi és filmes szerepek sokaságát eljátszó színmvész életének következ évtizedeirl mesél. Huszti Péter történeteiben a színházi élet olyan legendás alakjaival találkozunk, mint Kiss Manyi, Psota Irén, Bessenyei Ferenc és Ádám Ottó (a sort még hosszasan folytathatnánk), és mindeközben megtudhatjuk azt is, hogy milyen forrásokból, tapasztalatokból és élményekbl formálódik meg egy-egy szerep, hogyan válik a színész életének részévé, lényének egy darabjává az általa eljátszott figura, és hogyan lesz élethivatássá a nézkbl hol kacagást, hol döbbent némaságot kiváltó színházi játék.

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo , Arte Beni culturali e Fotografia » Temi e soggetti specifici nell'arte

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/12/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634790624

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Férfikor hajnalán"

Férfikor hajnalán
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima