Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fetia care se juca de-a Dumnezeu

Dan Lungu
pubblicato da Polirom

Prezzo online:
0,00

Pentru a-i scoate familia din impas financiar, Letiia hotarate sa plece la munca în strainatate pentru câteva luni. Prin intermediul unei cunotine ajunge la Roma, în Italia, unde face menaj i îngrijete de batrâna familiei Bosse, Nona. Acasa, au ramas cele doua fetie: Radia sensibila, introvertita în grija bunicilor i Malina în cea a soului Letiiei. Aflata la început de coala i puternic ataata de mama sa, Radia sufera în urma desparirii aa cum numai copiii pot sa o faca, cu tot corpul i toata imaginaia. Cele câteva luni preconizate se tot lungesc, planurile de viitor sufera mereu schimbari, iar efectele secundare ale plecarii se dovedesc imprevizibile. Ne aflam în faa unui roman tulburator, în care sunt îmbinate subtil o varietate de teme: copilaria, inocena, înstrainarea, confruntarea mentalitailor, relaiile de cuplu sau reconfigurarea identitaii. Totul într-o construcie plina de tensiune i cu un limbaj proaspat, efervescent.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Polirom

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789734649525

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fetia care se juca de-a Dumnezeu"

Fetia care se juca de-a Dumnezeu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima