Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fågeltribunalen

Agnes Ravatn - Lars Sundh - Rasmus Pettersson
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
11,44

»En isande psykologisk thriller.« Irish Times

»Full av bildspråk från de uråldriga Eddorna. Har en illavarslande atmosfär som kryper in under huden.« Crime Fiction Lover

TV-programledaren Allis Hagtorn lämnar sin partner och sitt jobb för att gå i frivillig exil i ett ensligt hus beläget vid en isolerad fjord. Men hennes nya jobb som hushållerska och trädgårdsmästare är inte vad det ser ut att vara, och hennes tystlåtne, vresige arbetsgivare, 44-årige Sigurd Bagge, är inte heller den hon hade förväntat sig.
Medan de väntar på att hans hustru ska återvända från en resa utvecklas deras tysta, obekväma möten till en isande, besatt relation och det blir uppenbart att ett försök till gottgörelse för det förflutnas synder inte är tillräckligt.
Fågeltribunalen är en intensiv, mycket skickligt berättad thriller med en oförglömlig dramatisk, chockerande final.

AGNES RAVATN är en norsk författare, född i Ølen, Rogaland. Fågeltribunalen, som gjort succé både i Norge och internationellt, är den första av hennes böcker som kommer ut på svenska.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/12/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178932924

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fågeltribunalen"

Fågeltribunalen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima