Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fietsen rond de wereld in Nederland

Flip van Doorn - Piet Hermans
pubblicato da Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Prezzo online:
9,99

De leukste fietsroute van Nederland. .. en misschien wel van de wereld. Op de fiets van America naar Turkeye. Of via Abessinië, Bern en Californië naar Rome. Tientallen namen van plaatsen, dorpen, gehuchten en natuurgebieden verwijzen naar verre bestemmingen. Negen etappes verbinden deze 'uitheemse' namen in Zuid-Nederland via de mooiste fietsroutes. Een wereldgids!
De fietsroute Fietsen Rond de Wereld in Nederland, deel 2 Zuid is een fietsroute die voert langs 'wereldplekken' die ook in het buitenland te vinden zijn. De route is onderverdeeld in 9 etappes. In elke etappeplaats is een stempelpost waar fietsers hun paspoort kunnen laten afstempelen.
Dit ebook kent een aantal speciale functionaliteiten: de bijbehorende kaarten zijn makkelijk te printen op A4 formaat, ook de stempelkaart kan worden uitgeprint op A4 formaat. De GPS-coördinaten kunnen worden gedownload.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/09/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789000332465

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fietsen rond de wereld in Nederland"

Fietsen rond de wereld in Nederland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima