Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fikret ve Nedret

Guzide Sabri
pubblicato da Maya Kitap

Prezzo online:
1,76

"Ölüm Bizi Ayrncaya Dek..."

Genç bir kadn...Fikret...

Ve Doktor Nejat...

Kaderlerini balayan imkânsz bir ak...

Zira Nejat evlidir. Fakat onun kalbi de Fikret için çarpar. Hatta her eyi, herkesi hiçe sayacak kadar derin bir akla sever onu.

Peki, ya Fikret... O, buna izin verebilir mi? Urunda bir ailenin parçalanmasna, iki çocuun babasz, genç bir kadnn kocasz kalmasna gönlü raz olabilir mi?

Hayr. Asla.

Akna, hayatna srtn dönüp ne kadar uzaklara kaçlabilirse kaçmaya çalt Fikret.

Ama nafile...
...
Fikret ve Nejat'n aklarnn makûs kaderi, çocuklarn da m esir alacak?

Nedret ve Nihat'n ak da anne ve babalarnnki gibi yarm m kalacak, yoksa hayat onlara farkl bir yol mu çizecek?

Popüler ak romanlarnn unutulmaz kalemi Güzide Sabri'den eskimeyen bir ak roman.

lk basld tarihte çok büyük bir ilgi gören, Ölmü Bir Kadnn Mektuplar adyla Yeilçam'da filmi çekilen bu eser, tozlu raflardan çkp uzun bir aradan sonra yeniden okurlaryla buluuyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 288

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 205

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882541

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fikret ve Nedret"

Fikret ve Nedret
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima