Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Principalele aspecte psihologice i filosofice desprinse din filmul Solaris regizat de Andrei Tarkovski, precum i tehnicile cinematografice utilizate de regizor pentru a-i transmite mesajele spectatorului.
În "Introducere" prezint pe scurt elementele relevante din biografia lui Tarkovski i o prezentare general a romanului Solaris a lui Stanislav Lem i filmul Solaris în regia lui Andrei Tarkovsky. În "Tehnica cinematografic" vorbesc despre ritmul specific al scenelor, micarea radical declanat de Tarkovsky în cinematografia modern, rolul elementelor simbolice i iconice, , i afinitile cu zona fantastic a literaturii ruse. În "Aspecte psihologice" analizez problema comunicrii într-o societate uman a viitorului considerat de Tarkovsky ca rigid, obsesia casei, i evoluia personal a lui Kris, Hari, i a relaiilor dintre ei. În "Aspecte filosofice" se analizeaz filmul prin prisma filosofiei minii (dualismul cartezian, reducionismul i funcionalismul), a problemei identitii personale, a teoriei spaiilor heterotopice dezvoltat de Michel Foucault, i interpretrile semantice care se pot deduce din film. De asemenea, se analizeaz problema identitii personale prin prisma filosofiei lui Locke. "Concluziile" expun ideile generale rezultate din acest eseu, respectiv c tentativele omului de a clasifica i de a pstra forme de interaciune cu entiti necunoscute vor fi întotdeauna condamnate la eec i vor reflecta o greeal major în lumea panoptic în care trim. În acest cadru de analiz a filosofiei minii, funcionalismul pare a fi cel mai intuitiv.
Solaris este, totui, un film care începe ca o cutare a rspunsurilor i ajunge s ofere aceste rspunsuri împreun cu o serie de întrebri cu totul diferite.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Estetica , Cinema e Spettacolo » Cinema » Guide ai film

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/02/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060331742

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky: Aspecte psihologice i filosofice"

Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky: Aspecte psihologice i filosofice
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima