Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Despre necesitatea i utilitatea dezvoltrii unei filosofii specifice tehnologiei blockchain, accentuând pe aspectele ontologice. Dup o Introducere în care evideniez principalele direcii filosofice pentru aceast tehnologie emergent, în Tehnologia blockchain explicitez modul de funcionare al blockchain, punând în discuie direciile ontologice de dezvoltare în Proiectarea i Modelarea acestei tehnologii. Urmtoarea seciune este dedicat principalei aplicaii a tehnologiei blockchain, Bitcoin, cu implicaiile sociale ale acestei criptovalute. Urmeaz o seciune de Filosofie în care identific tehnologia blockchain cu conceptul de heterotopie dezvoltat de Michel Foucault i o interpretez în lumina tehnologiei notaionale dezvoltat de Nelson Goodman ca sistem notaional. În seciunea Ontologii dezvolt dou direcii de dezvoltare considerate de mine ca importante: Ontologia narativ, bazat pe ideea de ordine i structur a istoriei transmise prin naraia istoriei a lui Paul Ricoeur, i un sistem ontologic bazat pe Ontologiile de intreprindere, bazat pe conceptele i modelele de intreprindere specifice webului semantic, i pe care eu îl consider cel mai bine dezvoltat i cel care va deveni, probabil, sistemul ontologic formal, cel puin în ceea ce privete aspectele economice i juridice ale tehnologiei blockchain. În Concluzii vorbesc despre direciile viitoare de dezvoltare a filosofiei tehnologiei blockchain în general ca o teorie explicativ i robust din punct de vedere fenomenologic, consistent i care s permit testabilitatea, i a ontologiilor în special, argumentând pentru necesitatea unei adopii globale a unui sistem ontologic pentru a dezvolta soluii transversale i a rentabiliza tehnologia.

Cuvinte cheie: filosofie, blockchain, ontologie, bitcoin, proiectare, modele

CUPRINS

Filosofia tehnologiei blockchain
   Ontologii
Abstract
Introducere
Tehnologia blockchain
   Proiectare
   Modele
Bitcoin
Filosofia
Ontologii
   Ontologii narative
   Ontologii de intreprindere
Concluzii
Note
Bibliografie

Data: 1 februarie 2019

DOI: 10.13140/RG.2.2.25492.35204

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Metafisica e ontologia , Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Comunicazione e reti informatiche

Editore Nicolae Sfetcu

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/02/2019

Lingua Rumeno

EAN-13 9786060331568

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Filosofia tehnologiei blockchain: Ontologii"

Filosofia tehnologiei blockchain: Ontologii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima