Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Welkom bij de meeslepende finale van Caraval, het derde en laatste deel van Stephanie Garbers New York Times-bestsellerserie. Aan alles komt een eind

Stephanie Garbers Finale neemt de lezer nog één keer mee naar de betoverende wereld van Caraval, waar Scarlett en Tella hopen op een goede afloop na de tragische gebeurtenissen die Tella op het wraakpad stuurde. Tella moet nu beslissen wie ze vertrouwt: Legende of een oude vijand. Scarlett staat voor een onmogelijke opgave, en Legende moet een keuze maken die hem voorgoed zal veranderen.

Caraval is voorbij, maar het belangrijkste spel begint nu pas. Dit keer zijn er geen toeschouwers. Alleen winnaars en verliezers

Met een exclusief extra hoofdstuk en een handtekening van Stephanie Garber, speciaal voor de Nederlandse lezers.

Over Caraval:

`Dit boek is echt waanzinnig! Wat mij betreft het beste fantasyboek van 2016!' Chinouk Thijssen, auteur en BookTuber (vijf sterren)

`Eindelijk weer een verhaal dat verbaast, vernieuwend is en je meeneemt in een magische wereld Dit boek is een ontzettend grote aanrader voor iedereen die houdt van fantasie, spanning en romantiek.' Chicklit.nl

Dettagli

Generi Non definito

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789024587216

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Finale"

Finale
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima