Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ožujak 1945., kraj rata. U bitki za mali maarski grad privremeno pobjeuju Nijemci, a teško ranjeni bugarski vojnik k svijesti dolazi u podrumu maarske udovice. Unuk tog vojnika kree na put od gotovo cijelog stoljea i tisua kilometara, od prašnjave sajamske arene s kavezom u kojem tavori djeak-Minotaur, preko Juliette, koja cijeli život pred kinom išekuje Alaina Delona, sve do podrumskog arhiva s bilježnicama u kojima su zapisani znaci starenja i smrti. Izvanrednu knjigu Georgija Gospodinova Fizika tuge teško je sažeti u malo rijei, no nedvojbeno je rije o fascinantnoj kronici našeg prostora i bivšeg vremena. Premda u nazivu ima tugu, u njoj je bogatstvo puno vee od samo jedne emocije: nostalgina, puna duha, zahvaa u najdublje ovjekove strahove i budi naša kolektivna sjeanja. Iako je dobitnica više meunarodnih nagrada, Fiziku tuge ipak najbolje možemo razumjeti mi koji živimo na istim geografskim prostorima, tek jednu vremensku zonu zapadnije.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2019

Lingua

EAN-13 9789533581040

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fizika tuge"

Fizika tuge
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima