Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fletninger er et håndværk, der i århundreder er blevet overleveret fra den ene generation til den anden. Det er yndigt, kunstfærdigt, det koster ikke noget - og så er det hyggeligt at være sammen om at lave en ot sildebensetning eller en romantisk fransk ettet knold. Laura og Marie har sammen instagramsiden @HairAndNailsInspiration, hvor de hver uge etter for deres over 60.000 følgere. I denne bog viser de to piger, hvordan du etter forskellige frisurer, grundigt beskrevet og med detaljerede step by step-billeder. FLETNINGER indeholder 5 grundetteteknikker med links til en videoguide, 10 ettede looks og 5 ettede festlooks til konrmation eller bryllup. Bogen giver derudover masser af tips og inspiration til at ette perler og blomster ind i håret, til at ette en særlig etning til en særlig dag og til at lege med klassiske etninger, så der opstår et helt nyt look. Denne ebog er bedst egnet til e-readere med zoom funktion og internet forbindelse.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fletninger"

Fletninger
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima