Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fånga dagen / En omöjlig plan

Dani Wade - Michelle Celmer
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
7,52

Fånga dagen

Grace Winchester kan inte tro att det är sant! Framför henne står Roman Slater, mannen som inte bara krossade hennes familj utan även hennes hjärta. Roman, i sin tur, har aldrig kommit över att han sårade Grace, sitt livs kärlek. Nu har han äntligen en ny chans att ställa allt tillrätta. Men ska hans hemliga uppdrag sätta käppar i hjulet även denna gång?

En omöjlig plan

Sadie Adams återvänder till Black Hills med en plan - att förhindra att hennes ex, Zach Gatlin, får ett enormt arv. Om hon lyckas kommer hon att belönas med så mycket pengar att hon har råd med sin systers vårdkostnader, men samtidigt också såra honom djupt. När hon ställs öga mot öga med Zach blossar känslorna oväntat upp igen och hon inser att planen blir svårare att genomföra än hon trott.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789150720990

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fånga dagen / En omöjlig plan"

Fånga dagen / En omöjlig plan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima