Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fønix er en historie om teenageren Anna i København i en nær fremtid. Hendes far er udsendt som soldat, og hun bor derfor det meste af tiden alene med sin mor. Anna har ikke rigtig nogen venner og føler sig fremmed for sine klassekammerater.

En dag sker der en eksplosion i skolens fysiklokale, og en ukendt dreng står tilbage, da støvet har lagt sig. Han har jakkesæt på, bare fødder og en bærepose fra Føtex i hånden. Goddag du hedder Anna, siger han. Anna har aldrig set ham før, men han ved ting om hende, som han ikke burde kunne vide. Han kalder sig Fønix. Han påstår, at han har reddet hendes far fra et bagholdsangreb i Arizona, hvor faren er på mission med en Natohær.

Fønix siger, at han er udsendt for at undersøge, om menneskeheden egentlig er værd at satse på som art. Anna skal være hans hjælper som en slags formidler til den verden, som Anna kender godt, men Fønix er en gæst i.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie da ridere » Storie d'amore » Fantasy e magia » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788702287288

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fønix"

Fønix
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima