Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fool Me Once (De verbeelding)

Harlan Coben
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
9,99

Nu te zien als huiveringwekkende serie op Netflix!

Voormalig special forces-pilote Maya Calloway ziet tijdens haar werk iets onmogelijks. Op de nanny cam speelt haar tweejarige dochter Lily thuis met haar man Joe. Maar die is twee weken eerder bruut vermoord. Verbeeldt ze het zich? Ze zou het zo graag willen, maar het kan gewoon niet waar zijn.

Voor zijn nieuwste thriller ging Harlan Coben uit van de intrigerende vraag: kun je alles vertrouwen wat je met eigen ogen ziet, vooral als je dat wanhopig graag wilt? Voordat Maya de ongelooflijke waarheid aankan over haar man en zichzelf moet zij die vraag beantwoorden, door eindelijk de confrontatie aan te gaan met de geheimen en het bedrog uit haar eigen verleden.

Fool Me Once verscheen eerder onder de titel De verbeelding.

In de pers

'De koning van de cliffhanger.' de Volkskrant

'De ontknoping is een waar kunststukje.' Trouw

'Vernuftige compositie, topklasse spanning.' VN Detective en Thrillergids

'Knap entertainment. Een guilty pleasure.' NRC Handelsblad

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/01/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789402323603

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fool Me Once (De verbeelding)"

Fool Me Once (De verbeelding)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima