Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Forradalmi ötletek

Matthew Syed
pubblicato da Alexandra Kiadó

Prezzo online:
9,10

Változtasd meg világlátásodat, hogy megváltoztasd a világot!

Milyen hamis sztereotípiák és megrögzült gondolkodásmód okozta az egész nyugati világot megrendít 2001. szeptember 11-ei terrortámadást? Hogyan ejt minket észrevétlenül csapdába világlátásunk? Hogyan használhatjuk a kreatív gondolkodás hatalmát, hogy közösen megoldást találjunk korunk legégetbb problémáira a klímaváltozástól a globális terrorizmusig? Az elismert író és üzleti tanácsadó, Matthew Syed esettanulmányok sokaságával demonstrálja a sokszín gondolkodásban rejl lehetségeket és az annak hiányából származó kockázatokat, legyen szó akár a CIA katasztrofális kudarcáról a 2001-es terrortámadás megelzésében, egy végzetes kommunikációs zavarról a Mount Everest csúcsán, avagy a náci Enigma titkosító berendezés feltörésérl.
A pszichológia, rendszerelmélet, közgazdaságtan és idegtudomány legújabb eredményeit felhasználó Forradalmi ötletek megtanít minket arra, hogyan legyünk kreatívabbak, hogyan boldoguljunk közösen az egyre szövevényesebbé váló világban, és hogyan törjünk ki a minket körülvev visszhangkamrából.

Itt az ideje máshogyan gondolkodni

Dettagli down

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Alexandra Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/04/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634479758

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Forradalmi ötletek"

Forradalmi ötletek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima