Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prima carte a lui George Orwell, Fr un sfan prin Paris i prin Londra este o relatare emoionant i foarte detaliat a celor câiva ani de srcie autoimpus prin care a trecut scriitorul dup ce s-a întors din Birmania. Aflat în cutarea propriei voci narative, Orwell repudiaz societatea respectabil" i exploreaz viaa defavorizailor sorii, trind în cmrue mizere i splând vase în buctria încins ca un cuptor a vreunui hotel parizian sau învârtindu-se printre ceretorii excentrici ai Londrei, al cror limbaj pestri îl înregistreaz fidel. Figurile surprinztoare de cocote, drogai, ceretori care folosesc ziare pe post de lenjerie i ceretori schilozi cu talente filozofice pe care le aduce în scen Orwell dezvluie chipul hâd al srciei, care pune sub semnul îndoielii orice urm de umanitate. Fr un sfan prin Paris i prin Londra urmeaz s fie adaptat pentru marele ecran, dup un scenariu de Lee Hall, de ctre regizorul scoian Kevin Macdonald.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2017

Lingua Rumeno

EAN-13 9789734665945

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fr un sfan prin Paris i prin Londra"

Fr un sfan prin Paris i prin Londra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima