Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Fran frö till flora - Odla snittbommor i din trädgard

Paulina Alesand - Malin Morner - Sofia Wikander
pubblicato da Louise Bäckelin Förlag

Prezzo online:
9,72

Har du länge önskat dig en vacker blomsterodling utanför fönstret, en livfull blomsteräng i din trädgard eller egenodlade snittblommor i ditt hem? Vet du inte riktigt var du ska börja? Fran frö till flora väcker dina blomsterdrömmar till liv och hjälper dig att hitta dig själv bland frön, plantor och blommor.

Den här boken är en hjälpande hand när du ska hitta din väg genom planering, sadd, skötsel och skörd. Den innehaller mängder med tips och rad om hur du bygger odlingsytor, anpassar odlingen efter klimat, sätter ihop en vacker bukett eller hur du skapar inspirerande blomsterarrangemang och utvecklar din kreativitet. Lär dig hela odlingssäsongen och fa rätt nycklar för att fa din trädgard att sta i full blom.

Upplev kraften i att växa tillsammans med dina blommor. I Fran frö till flora sätter du dig själv och ditt odlande i centrum för att leva ett blomstrande liv.

BLOMSTERODLARNA utgörs av tre blomsterälskare som brinner för odling, hallbarhet och personlig utveckling. Paulina Alesand, Malin Mörner och Sofia Wikander är trädgardsmästaren, fotografen och floristen som tillsammans utbildar kvinnor i snittblomsodling och eget företagande inom Slow Flower-rörelsen.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Louise Bäckelin Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789177996804

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Fran frö till flora - Odla snittbommor i din trädgard"

Fran frö till flora - Odla snittbommor i din trädgard
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima