Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Förbannelsen på gården

Denise Leoneus - Matthew Costello - Neil Richards
pubblicato da Tiden förlag

Prezzo online:
7,61

Mysdeckar-serien Morden i Cherringham består av fristående fall lösta av samma mordutredarduo. Perfekt cosy crime för dig som gillar Morden i Midsomer och Agatha Christie.

När flera allvarliga olyckor på kort tid drabbar en av Cherringhams bondgårdar börjar byn surra av rykten. Enligt sägnen vilar en förbannelse över gården sedan långt tillbaka i tiden ? men åsikterna går isär om huruvida druider eller häxor låg bakom. Ämnet diskuteras livligt av byborna och till och med kyrkoherden tycks ha funderat över saken. Men så får Sarah höra en enklare teori om vad som kan ligga bakom olyckorna, och snart är hon och hennes partner Jack igång med att utreda fallet.

Sarah Edwards, ensamstående mamma och webbdesigner, och Jack Brennan, änkling och hårdkokt före detta polis från New York, utreder i varje del i serien ett brott i idylliska Cherringham i Cotswolds - ett sömnigt samhälle där det aldrig händer någonting. Tills det börjar dyka upp fall efter fall för Sarah och Jack

Alla delar i Morden i Cherringham är fristående, avslutade fall och serien kan läsas i valfri ordning. Förbannelsen på gården är fall nr 6.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Tiden Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/03/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789151504254

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Förbannelsen på gården"

Förbannelsen på gården
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima