Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Efter att hennes man lämnat henne för en annan, bestämmer sig Cecilia för att öppna ett pensionat för kvinnliga studenter i sina morföräldrars gamla hus vid floden Manzanares strand. För att locka dit stillsamma och ordentliga gäster inser hon att vissa regler måste etableras. Att dricka alkohol och röka hasch är till exempel förbjudet. Liksom att ha män på rummet. Liksom att blanda sig i andras angelägenheter och hemlighålla uppgifter av avgörande betydelse för övriga gäster ...
Tre unga kvinnor flyttar in. Det är den adliga Noelia, späd och oförstörd; Catalina, som älskar kriminalromaner och påminner om en yngre miss Marple; och Ivana, ryskan, som är så vacker att hon med ens får de andra kvinnorna i huset emot sig.
Snart är huset fullt av kärleksbekymmer, dolda agendor och misstro, vilket får reglerna att brytas en efter en, inte minst av Cecilia själv.
Till och med själva pensionatet verkar ruva på en hemlighet: En byggkonsult anmäler sig självmant i rättan tid. En hushållerska dyker upp som sänd av himlen. Ett vackert föremål hittas inmurat i en vägg. Är det tillfälligheter? Spökar det rentav i huset?

Likt ett Shakespearedrama fullkomligt myllrar Mamen Sánchez roman av kärlek, missförstånd och förväxlingar. Här finns komplicerade relationer och sociala skiljelinjer, skratt och tårar, konflikter och kära återseenden. Och en dos magisk realism.

MAMEN SÁNCHEZ, född i Madrid 1971, har haft stora framgångar som romanförfattare. Hennes förra bok La felicidad es un té contigo har sålt i över 150 000 exemplar. Utöver författarskapet jobbar hon som redaktör för magasinet ¡Hola!. Förbjudet att visa ohämmade känslor i pensionatets entré är hennes fjärde roman.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/05/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789174616439

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Förbjudet att visa ohämmade känslor i pensionatets entré"

Förbjudet att visa ohämmade känslor i pensionatets entré
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima